O firmie

„Gruberski” Zakład Wiertniczy prowadzi swoją działalność na rynku z zakresu wiercenia studni głębinowych od 1993 roku. Studnie głębinowe (wiercone) służą do ujmowania wód podziemnych z głęboko położonych warstw wodonośnych. Konstrukcja studni zależy od głębokości i rodzaju warstwy wodonośnej, żądanej wydajności studni i sposobu poboru wody.

Posiadamy urządzenia służące do wiercenia na prawy i lewy obieg wody metodą mechaniczno-obrotową.
Wykonujemy obserwacje podczas pompowań oczyszczających, pozwalające dokładnie określić zasoby godzinowe i dobowe studni (wydajność). Firma posiada uprawnienia do prowadzenia wierceń do głębokości 500 m.
Podlegamy nadzorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.

Zaletą naszej firmy jest czystość i porządek przy wykonaniu studni głębinowych i otworów poszukiwawczych - istotna dla inwestorów - posiadaczy zagospodarowanych działek i ogródków.
Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą o dużym doświadczeniu i długoletnim stażu pracy w wiertnictwie. Pracownicy posiadają zatwierdzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.
Zasięgiem działania obejmujemy teren całej Polski. Udzielamy także gwarancję na wykonane usługi.

Nasza firma podczas kilkunastoletniej działalności zrealizowała szereg zamówień na wykonanie studni głębinowych zarówno dla inwestorów prywatnych, gmin jak i dla zakładów działalności gospodarczej.        
2008 Wszystkie prawa zastrzeżone